pomůžu vám s

Obchodním právem

 • zakládání obchodních společností
 • změny smluvní dokumentace
 • sepis smluvní dokumentace
 • revize smluvní dokumentace
 • likvidace obchodních společností

Občanským právem

 • převody nemovitých a movitých věcí (kupní smlouvy, darovací smlouvy)
 • smlouvy o dílo, zastupování v investičních sporech
 • problematika podílového spoluvlastnictví
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Trestním právem

 • obhajoba v trestním řízení
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Zastoupením

 • zastupování před soudy
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v dědickém řízení