profil

Jsem advokátkou od roku 2005. Poskytuji právní služby jednotlivcům i společnostem. Samozřejmostí je řádné a profesionální poskytnutí služby, a to vše s důrazem na osobní přístup ke každému klientovi. Kontaktujte mne na uvedeném telefonním čísle, popřípadě emailem, za účelem sjednání schůzky. Pokusím se vyřešit v době co nejkratší Váš právní problém.

JUDr. Hana Hučková, advokátka

adresa kanceláře: Věšínova 2877/7A, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh

tel. č. +420 608 277 797

email: hana@huckova.cz

IČ: 61970166 DIČ: CZ7657065636

zapsaná v ČAK pod č. 10759

logo

občanské právo

 • převody nemovitých a movitých věcí (kupní smlouvy, darovací smlouvy)
 • smlouvy o dílo, zastupování v investičních sporech
 • problematika podílového spoluvlastnictví
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • zastupování před soudy
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v dědickém řízení
 • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
 • právní poradenství
logo

obchodní právo

 • zakládání obchodních společností, změny
 • sepis a revize smluvní dokumentace
 • likvidace obchodních společností
logo

trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení

Máte dotaz? Napistě mi!