pomůžu vám s

icon

Občanským právem

 • převody nemovitých a movitých věcí (kupní smlouvy, darovací smlouvy)
 • smlouvy o dílo, zastupování v investičních sporech problematika podílového spoluvlastnictví
 • vymáhání pohledávek
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy
icon

Obchodním právem

 • zakládání obchodních společností, změny
 • sepis a revize smluvní dokumentace
 • likvidace obchodních společností
icon

Trestním právem

 • obhajoba v trestním řízení
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
icon

Zastoupením

 • zastupování před soudy
 • zastupování v exekučním řízení
 • zastupování v dědickém řízení

O mně

Jsem advokátkou od roku 2005. Poskytuji právní služby jednotlivcům i společnostem. Samozřejmostí je řádné a profesionální poskytnutí služby, a to vše s důrazem na osobní přístup ke každému klientovi. Kontaktujte mne na uvedeném telefonním čísle, popřípadě emailem, za účelem sjednání schůzky. Pokusím se vyřešit v době co nejkratší Váš právní problém.

GDPR

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ